Prof. Dr. Mehmet Hüsrev SUBAŞI

Dekan

Prof. Dr. Mehmet Hüsrev SUBAŞI
Prof. Dr. Mehmet Hüsrev SUBAŞI

Dekan

Biyografi

Prof. Dr. M. HÜSREV SUBAŞI

 

1953'te Niksar'da doğdu. İstanbul İHL ve İstanbul YİE mezunudur. Akabinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitiren Subaşı, bu fakültenin Türk ve İslâm Sanatı Kürsüsünde doktora dersleri aldı. Doktorasını 1982’de tamamladı. Hat Sanatları üzerine yaptığı çalışmalarla 1990'da doçent oldu. 1997'de Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında profesörlüğe yükseltildi.

Hat sanatının son otoritesi merhum Hamid Aytaç'ın öğrencisi olan Subaşı, 1987-1988 yıllarında Mısır'da Kahire Üniversitesine bağlı olarak Türk hattatlığının izlerini araştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle Hüsn-i Hat derslerinin müfredat programını hazırladı. Bu dalda aynı bakanlıkça düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görev aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde uzun yıllar İslȃmî Türk Edebiyatı, Hat, Türk-İslȃm Sanatları Tarihi dersleri verdi. 50'yi aşkın yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Katıldığı ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğler sundu. Kitap ve makaleleri yayınlandı. Kültür ve Sanat Mirasımız konuları etrafında konferanslar verdi. TV programlarına katıldı. Tezhip sanatçısı eşi Naciye Subaşı ile birlikte Kahire, Bursa, Dubai, Tunus, Cidde, Berlin, Sharjah, Tahran ve İstanbul'da sergiler açtı. 80'e yakın karma sergide eserleri teşhir edildi.

İstanbul ve dışındaki 20 kadar caminin hatları onundur. Süleymaniye (2010) ve Fatih Camilerindeki (2011) tarihî hatların son restorasyonu da Subaşı’nın danışmanlığında tamamlandı.

UAK Doçentlik Komisyonu üyesi, Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurulu ve Klasik Türk Sanatları Vakfı Danışma Kurulu üyesi olan ÖNDER 2019 Sanata Hizmet Ödülü sahibi Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı,kuruluşunda Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev aldığı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 10 yıl Dekanlık yapmış olup, halen bu fakültenin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
Marmara Üniversitesi

Doktora

Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi

Lisans

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • FAZİLET YAVUZ, Hatları ve Telifleriyle Mahmud Bedreddin Yazır, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2013.
 • SONGÜL BOLAT, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Yazmalarının Tezhip Sanatı Açısından Tanıtılması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2014.
 • GÜLSÜM TUBA ACAR, Türk Hat Sanatında Zerendûd Levhalar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2014.
 • SAFİYE MORÇAY, Türk Sanatında Katı', Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2014.
 • ASİYE YAMAN, Seçilmiş Örnekler Bağlamında Fatih Dönemi Minyatürlerinin Teknik Çözümlemesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2015.
 • AYŞE DOĞAN, İbnülemin Hat Koleksiyonundaki Sülüs-Nesih Kıt'aların İçerik Ve Sanat Yönünden İncelenmesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2015.
 • SHADY EID, Hattat Şekerzade Mehmed Efendi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2015.
 • ESRA VATANSEVER, Hattat Abdülfettah Efendi'nin Taşa Mahkuk Eserleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2016.
 • DİLEK ULUDAĞ, Şevki Efendi Ve Hasan Rıza Efendi Sülüs-Nesih Murakka'larının Mukayesesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2016.
 • FATMA ZEHRA ÜLKER, Hattat Sami Efendinin İstanbuldaki Kitabeleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2017.
 • EBUBEKİR ALTIOK, Neyzen Emin YAZICI ve Hat Sanatındaki Yeri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2017.
 • TUĞBA ÜVEYSUNA, Tsmk'deki Gy 152, Gy 290, Gy 309 Envanter No.Lu Murakkaaların Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2017.
 • AYŞE SÖZDEMİR AŞLAMACI, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Bazı Evkaf Defterlerinde Kullanılan Ebrûlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2018.
 • CHUANYI LEI, Akkoyunlu-Türkmen Yakub Bey Albümlerindeki Kalem-İ Siyahî Resimlerinde Çin Etkisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2018.
 • ARZU YASAN, Kadırga Sokullu Mehmed Paşa Camii Hatları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2019.
 • İZZET ELİTAŞ, Kahire'de Menyel Kasrı Mescid Hatları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2019.
 • ZEYNEP DOĞRUYOL, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Muhakkak Hatlı Mushaflar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2019.
 • MAHFUZ EMİN, Muhakkak Hattının Doğuşu Ve Gelişmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2019.
 • SENEM DEMİRCİ, Başlangıcından Günümüze Rık'a Hattı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2019.
 • ERHAN BEKTAŞ Süleymaniye Ktp.’ndeki Süheyl Ünver Koleksiyonunun Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • NURULLAH ÖZDEM, Sülüs Yazıda Meşk ve İcra Yöntemi Olarak”Klişe” ve “ Varyasyon, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • ARZU YASAN, Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii Hatları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • CHUANYİ LEI, Akkoyunlu-Türkmen Yâkub Bey Albümlerindeki Kalem-i Siyahî Resimlerine Çin Etkisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • ERVA SANCAKTUTAN, İstanbul Türbelerindeki Pûşîde Hatlarının Teknik ve Sanat Yönünden İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • ZEYNEP DOĞRUYOL, Nuruosmaniye Kütüphanesindeki Yazma Mushaflar ve Hat Sanatı Açısından İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • MAHFOODH DHANNOON YOUNUS, Muhakkak Hattının Doğuşu ve Gelişmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • FAZİLET YAVUZ, M.Bedreddin Yazır ve Kalem Güzeli Adlı Eserinin Yayınlanmamış Son Cildi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • AHMET GÜMÜŞTOP, İstanbul Nişan Taşlarında Hat, Marmara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • ZEHRA ÖZTÜRK, Klasik Dönem Osmanlı Camilerinde Mihraplar, Marmara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • CEMALİ GÜNDOĞDU, Hattat Ömer Vasfi Efendi ve Eserleri, Marmara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • AYDIN ÇAKIRTAŞ, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki II. Bayezid Devri Ciltleri, Marmara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.
 • ZEYNEP PEHLİVANLAR, Osmanlı Hat Sanatında İmzalar, Marmara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Tamamlandı.
Yayınlar
Sanat Etkinlikleri
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- GTS074 Araştırma Yöntemleri Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi
1 GTS479 Bitirme Projesi I (Hat) Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi
1 GTS479 Bitirme Projesi II (Hat) Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi
- GSF067 Türk İslam Epigrafisi Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi
- GTS094 MİMARİ YAPILARDA HAT Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi
- GTS061 Şehir ve Estetik Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi
- GTS571 Cild Tasarım Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS561 Türk İslam Sanatları Tarihi Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS551 Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS553 Seminer Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS602 Seminer Sanatta Yeterlilik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS692 Karşılaştırmalı Eser Etütleri Sanatta Yeterlilik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS611 Atölye Çalışmalarına Giriş Sanatta Yeterlilik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS671 Geleneksel Türk Sanat Tarihi Araştırmaları Sanatta Yeterlilik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS601 Araştırma Metotları Sanatta Yeterlilik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS611 Atölye Çalışmaları Giriş Sanatta Yeterlilik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- GTS612 Atölye Çalışmaları Sanatta Yeterlilik Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İletişim
 • AdresAlemdar Mah. Alemdar Cad. No:13 Fatih / İstanbul - Gülhane Yerleşkesi
İletişim Formu